Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý máy

Ký hiệu xếp giá
621.8Ng-M
Dewey
621.8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
334tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 02:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 15: Giảm chấn cho hệ giao động xoắn có nhiều bậc tự do Chương 16: Cân bằng trục mềm Chương 17: Cách rung Chương 18: Rô- Bôt Phụ lục : CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN NGUYÊN LÝ MÁY
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001641  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 501