Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Ký hiệu xếp giá
670.8Co-N
Dewey
670.8
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
290tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Quá trình cháy và thiết bị buồng lửa Chương 3: Quá trình sinh hơi và các bề mặt truyền nhiệt Chương 4: Hệ thống thông gió Chương 5: Thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng Chương 6: Vận hành, bảo dưỡng và xu thế phát triển lò hơi Chương 7: Mạng nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001613  Còn  Rỗi          
100001614  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1037