Thư viện Lạc Hồng
Chi tiết máy. Tập 1

Ký hiệu xếp giá
612.8Ch-M
Dewey
612.8
Xuất bản
Tái bản lần thứ 3. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
211tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY Chương 1: Đại cương về thiết kế Máy và Chi tiết máy Chương 2: Những chỉ tiêu chủ yếu về Khả năng làm việc của chi tiết máy Chương 3: Đại cương về độ tin cậy của máy và chi tiết máy Phần thứ II: CÁC CHI TIẾT MÁY GHÉP Chương 4: Ghép bằng đinh tán Chương 5: Ghép bằng Hàn Chương 6: Ghép bằng độ dôi Chương 7: Ghép bằng Then, Then hoa và trục định hình Chương 8: Ghép bằng Ren Phần thứ III: TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ Chương 9: Tryuền động bánh ma sát Chương 10: Truyền động bánh răng Chương 11: Truyền động Trục vít
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001649  Còn  Rỗi          
100001650  Còn  Rỗi          
100001652  Còn  Rỗi          
100001653  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 569