Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
621Nh-T
Dewey
621
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
352tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản và trạng thái vật chất ở thể khí Chương 2: Nhiệt và công Chương 3: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình cơ bản của chất khí Chương 4: Quá trình lưu động và tiết lưu Chương 5: Một số quá trình nhiệt của không khí ẩm Chương 6: Quá trình nén khí hoặc hơi Chương 7: Định luật nhiệt động thứ hai Chương 8: Phương trình vi phân Chương 9: Chu trình thuận chiều của khí lý tưởng Chương 10: Chu trình thuận chiều của khí thực Chương 11: Chu trình ngược chiều Chương 12: Nhiệt động hóa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1139