Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
621.076Nh-L
Dewey
621.076
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
345tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT Chương 1: Phương trình trạng thái và các quá trình nhiệt động cơ bản của chất khí Chương 2: Không khí ẩm và quá trình điều hòa nhiệt độ Chương 3: Chu trình động cơ nhiệt Phần 2: TÍNH TOÁN KỸ THUẬT LẠNH Chương 4: Máy nén khí Chương 5: Chu trình máy lạnh Chương 6: Thiết bị máy lạnh Phần 3: TRUYỀN NHIỆT Chương 7: Dẫn nhiệt Chương 8: Trao đổi nhiệt đối lưu Chương 9: Trao đổi nhiệt bức xạ Chương 10: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001622  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1417