Thư viện Lạc Hồng
Chi tiết máy: tập 2

Ký hiệu xếp giá
612.8Ch-M
Dewey
612.8
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
144tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 12: Truyền động xích Chương 13: Truyền động đai Chương 14: Truyền động Vít - đai ốc Phần thứ tư TRỤC, Ổ TRỤC, KHỚP NỐI VÀ LÒ XO Chương 15: Trục Chương 16: Ổ trượt Chương 17: Ổ lăn Chương 18: Khớp nối Chương 19: Lò xo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001654  Còn  Rỗi          
100001655  Còn  Rỗi          
100001656  Còn  Rỗi          
100001657  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1531