Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.04Nh-N
Dewey
621.04
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
256tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 08:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chất khí Chương 2: Định luật nhiệt động thứ nhất và thứ hai Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản và chu trình sử dụng khí Chương 4: Hơi nước, Chu trình thiết bị động lực hơi nước Chương 5: Không khí ẩm Chương 6: Thiết bị lạnh Chương 7: Các dạng trao đổi nhiệt cơ bản Chương 8: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001624  Còn  Rỗi          
100001625  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 530