Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt

Ký hiệu xếp giá
621.402Ky-N
Dewey
621.402
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
216tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 09:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NHIỆT ĐỘNG HỌC Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống nhiệt động và chất môi giới Chương 2: Xác định trạng thái của một số chất môi giới Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của chất môi giới Chương 4: Chu trình máy nhiệt Phần 2: TRUYỀN NHIỆT Chương 5: Dẫn nhiệt Chương 6: Trao đổi nhiệt đối lưu Chương 7: Trao đổi nhiệt bức xạ Chương 8: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001627  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1426