Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt : Bài tập cơ sở

Ký hiệu xếp giá
621.402Ky-N
Dewey
621.402
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
248tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 09:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NHIỆT ĐỘNG HỌC Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống nhiệt động và chất môi giới Chương 2: Định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình cơ bản của môi chất ở pha khí và hơi Chương 3: Một số quá trình khác của khí và hơi Chương 4,5: Định luật nhiệt thứ hai và các chu trình Phần 2: TRUYỀN NHIỆT Chương 6: Dẫn nhiệt Chương 7: Trao đổi nhiệt đối lưu Chương 8: Trao đổi nhiệt bức xạ Chương 9: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001629  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1385