Thư viện Lạc Hồng
Tuốc bin nhiệt điện

Ký hiệu xếp giá
621.4Tu-D
Dewey
621.4
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2002
Mô tả
205tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 09:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lịch sử phát triển của Tuốc bin Chương 2: Chu trình nhiệt và hiệu suất tuyệt đối của thiết bị Tuốc bin hơi nước Chương 3: Sự biến đổi năng lượng trong tầng Tuốc bin Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh Chương 5: Tính toán tầng Tuốc bin Chương 6: Bộ chèn của Tuốc bin hơi nước Chương 7: Tuốc bin hơi nước nhiều tầng Chương 8: Tuốc bin phối hợp sản xuất nhiệt và điện năng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 181