Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp Khối hữu hạn ứng dụng trong các bài toán thuỷ khí động lực

Ký hiệu xếp giá
532Ph-L
Dewey
532
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
183tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 09:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các phương trình cơ bản của dòng lưu chất Chương 2: Chuyển động rối của dòng lưu chất và mô hình hoá Chương 3: Phương pháp khối hữu hạn Chương 4: Phương pháp khối hữu hạn đối với bài toán khuyếch tán Chương 5: Phương pháp khối hữu hạn đối với bài toán đối lưu khuyếch tán Chương 6: Phương pháp giải bài toán áp suất vận tốc trong dòng chảy ổn định
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001667  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1371