Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống lạnh : Hướng dẫn thiết kế

Ký hiệu xếp giá
621.504He-L
Dewey
621.504
Xuất bản
In lần thứ 4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
351tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những số liệu ban đầu Chương 2: Thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh Chương 3: Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt kho lạnh Chương 4: Tính nhiệt kho lạnh Chương 5: Chọn phương pháp làm lạnh, máy kết đông, máy đá Chương 6: Sơ đồ hệ thống lạnh Chương 7: Tính toán chu trình lạnh, tính chọn máy nén Chương 8: Tính chọn thiết bị Chương 9: Tính chọn máy lạnh 1 cấp Chương 10: Tính chọn đường ống , bơm, quạt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001631  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1474