Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lạnh : Ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
621.5Ky-L
Dewey
621.5
Xuất bản
In lần thứ 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
372tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 10:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổ hợp lạnh Chương 2: Kho lạnh Chương 3: Tính toán cân bằng nhiệt Chương 4: Sơ đồ hệ thống lạnh Chương 5: Làm lạnh chất lỏng và chất khí Chương 6: Ứng dụng lạnh trong công nghiệp thực phẩm Chương 7: Tủ lạnh gia đình Chương 8: Máy lạnh thương nghiệp và buồng lạnh lắp ghép Chương 9: Sản xuất và sử dụng nước đá Chương 10: Kỹ thuật sản xuất đá khô Chương 11: Bơm nhiệt Chương 12: Điều hòa không khí Chương 13: Kỹ thuật Cryo Chương 14: Vận tải lạnh Chương 15: Các ứng dụng khác của kỹ thuật lạnh Chương 16: Lắp ráp hệ thống lạnh Chương 17: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh Chương 18: Thử nghiệm thiết bị và xác định đặc tính của máy và hệ thống lạnh Chương 19: An toàn hệ thống lạnh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001633  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1179