Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lạnh : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
621.5Ky-L
Dewey
621.5
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
235tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp Chương 2: Chu trình máy lạnh nén hơi 2 và nhiều cấp Chương 3: Chu trình máy lạnh hấp thụ Chương 4: Chu trình máy lạnh Ejectơ Chương 5: Chu trình máy lạnh nén khí Chương 6: Thiết bị trao đổi nhiệt Chương 7: Tính sức bền của các thiết bị áp lực của hệ thống lạnh Chương 8: Thiết bị phụ của hệ thống lạnh Chương 9: Tính toán kho lạnh Chương 10: Lạnh ứng dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001634  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 880