Thư viện Lạc Hồng
Kỹ nghệ lạnh : Thực hành

Ký hiệu xếp giá
621.504Ky-L
Dewey
621.504
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
702tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 10:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm về nhiệt động học Chương 2: Khái niệm về dòng điện Chương 3: Cơ sở của ngành điện lạnh Chương 4: Xác định vị trí và tên gọi máy lạnh, tủ lạnh, tủ đông lạnh Chương 5: Phần từ điển tìm Pan và sửa chữa thực hành các bộ phân cơ và điện trong ngành kỹ nghệ lạnh
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001636  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1131