Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học quản lý kinh tế : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
158.658Ta-T
Dewey
158.658
Xuất bản
1. - H.: KHKT, 2000
Mô tả
312tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/07/2004 09:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Tổng quát về tâm lý và tâm lý học quản lý kinh tế. Chương II : Con người trong quản lý kinh tế dưới giác độ tâm lý. Chương III : Tâm lý con người trong quản lý kinh tế. Chương IV : Tâm lý khách hàng và tâm lý cạnh tranh trong kinh tế. Chương V : Tâm lý giao tiếp, rủi ro và đổi mới trong quản lý kinh tế Chương VI : Đạo đức trong quản lý kinh tế. Chương VII : Trắc nghiệm tâm lý và nhận dạng tâm lý con người trong quản lý kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000006  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 636