Thư viện Lạc Hồng
Tự động hóa hệ thống lạnh

Ký hiệu xếp giá
621.500 3Tu-L
Dewey
621.500 3
Xuất bản
Tái bàn lần 1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
320tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 10:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Kỹ thuật điện Phần 2: Kỹ thuật điều khiển điện Phần 3: Tự động hóa hệ thống lạnh Phần 4: Các dụng cụ và thiết bị tự động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001637  Còn  Rỗi          
100001638  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1462