Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở công nghệ chế tạo máy

Ký hiệu xếp giá
670Co-M
Dewey
670
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 1996
Mô tả
421tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 10:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Quá trình sản xuất Cơ khí và tổ chức kỹ thuật công nghệ Chương 2: Cơ sở vật lý Quá trình cắt vật liệu Chương 3: Lý thuyết và thiết bị tạo hình Chương 4: Gá đặt chi tiết gia công Chương 5:Chất lượng Chế tạo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001675  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 949