Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học kinh doanh và quản trị

Ký hiệu xếp giá
158.658 Ta-T
Dewey
158.658
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1994
Mô tả
208tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/07/2004 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người tiêu dùng. Chương VI : Người bán hàng. Chương VII : Thời gian là yếu tố cạnh tranh. Chương VIII: Người quản trị. Chương IX : Sự giao tiếp của nhà quản trị doanh nghiệp. Chương X : Các bài tập về tổ chức lao động trong kinh doanh và quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000007  Còn  Đang mượn  NV0000861  Nguyễn Duy Phương  07/02/2020 
100000008  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 70