Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học kinh doanh và quản trị

Ký hiệu xếp giá
158.658Ta-T
Dewey
158.658
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1994
Mô tả
208tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/07/2004 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người tiêu dùng. Chương VI : Người bán hàng. Chương VII : Thời gian là yếu tố cạnh tranh. Chương VIII: Người quản trị. Chương IX : Sự giao tiếp của nhà quản trị doanh nghiệp. Chương X : Các bài tập về tổ chức lao động trong kinh doanh và quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000007  Còn  Rỗi          
100000008  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 999