Thư viện Lạc Hồng
Hàn : Đại cương

Ký hiệu xếp giá
670Han
Dewey
670
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2002
Mô tả
363tr ; 28,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khảo sát các phương pháp hàn và cắt Chương 2: Hàn bằng khí nhiên liệu ôxi Chương 3: Cắt bằng khí ôxi Chương 4: Hàn hồ quang với que hàn có thuốc bọc Chương 5: Các phương pháp hàn đặc biệt Chương 6: Đại cương về kiểm tra không phá hủy các ký hiệu hàn và kiểm tra
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001699  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 589