Thư viện Lạc Hồng
Chế tạo máy

Ký hiệu xếp giá
670Ch-M
Dewey
670
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
170tr ; 28,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 11:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: CHẾ TẠO MÁY Phần II: CHI TIẾT MÁY Phần III: ĐỒ GÁ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001688  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 787