Thư viện Lạc Hồng
Lãnh đạo là phát triển tiềm năng của người cộng tác

Ký hiệu xếp giá
158.658 3 La-T
Dewey
158.658 3
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
2174tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/07/2004 08:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Lãnh đạo trở thành người hướng dẫn, còn cấp dưới trở thnàh người cộng tác. Chương II : Sân khấu và các diễn viên của tiến trình lãnh đạo. Chương III : Thách đố cho lãnh đạo: phát triển tiềm năng con người nơi từng người cộng tác. Chương IV : Lãnh đạo làm gương. Chương V : Quản lý một ê - kíp. Chương VI : Cuốc gặp đánh giá sự chuyển biến. Chương VII : Hội họp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000046  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 762