Thư viện Lạc Hồng
Xưởng mạ điện : Phương pháp thiết kế

Ký hiệu xếp giá
670.47 Xu-D
Dewey
670.47
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
119tr ; 20
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 03:44 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần A: Thiết kế xưởng mạ điện Phần B: Làm sạch nước thải từ xưởng mạ Phần C: Kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp trong xưởng mạ, phủ điện hóa
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001720  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1176