Thư viện Lạc Hồng
Hứớng dẫn ôn thi môn triết học Mác - Lênin

Ký hiệu xếp giá
101.335 404Huong
Dewey
101.335 404
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
91tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/07/2004 09:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000041  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1229