Thư viện Lạc Hồng
Phân phối và tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng máy tính

Ký hiệu xếp giá
003Ph-T
Dewey
003
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
234tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/08/2004 04:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Matlab - Simulink, công cụ mô phỏng, khảo sát các hệ thống động lọc Chương 2: Phân tích hệ thống điều khiển trong miền thời gian Chương 3: Khảo sát hệ thống tuyến tính bằng phương pháp quỹ đạo nghiệm số Chương 4: Phân tích hệ thống điều khiển bằng phương pháp tầng số Chương 5: Khảo sát hệ thống điều khiển trong không gian trạng thái Chương 6: Tổng hợp các hệ thống điều khiển tuyến tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001768  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1537