Thư viện Lạc Hồng
Tự động điều khiển các quá trình công nghệ

Ký hiệu xếp giá
003Tu-N
Dewey
003
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
236tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 08:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Điều khiển Logic khả lập trình PLC Phần 2: Điều khiển số NC - Điều khiển số qua máy tính CNC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001772  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1005