Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ lập trình gia công điều khiển số

Ký hiệu xếp giá
670.028 5Co-S
Dewey
670.028 5
Xuất bản
In lần thứ 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
256tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 08:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tổng quát về điều khiển số và lập trình Phần 2: Công nghệ và lập trình phay NC Phần 3: Công nghệ và lập trình tiện NC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001775  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1084