Thư viện Lạc Hồng
Sửa chữa bảo trì Các thiết bị hệ thống khí nén

Ký hiệu xếp giá
621.8 Su-N
Dewey
621.8
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Mô tả
320tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển bằng khí nén Chương 2: Hệ thống thiết bị cung cấp khí nén Chương 3: Các van khí nén Chương 4: Các bộ phận dẫn động Chương 5: Các mạch khí nén cơ bản Chương 6: Biểu diễn mạch khí nén Chương 7: Đọc sơ đồ mạch khí nén Chương 8: Mạch khí nén của các ứng dụng thực tiễn Chương 9: Xác định hư hỏng trong các phần tử khí nén Chương 10: Xác định và sửa chữa hư hỏng trong các phần tử khí nén
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001779  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 750