Thư viện Lạc Hồng
Động lực học kết cấu cơ khí

Ký hiệu xếp giá
621.811Do-K
Dewey
621.811
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả
300tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 10:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Động lực học giải tích của các hệ thống rời rạc Chương 2: Hệ thống một bậc tự do Chương 3: Hệ thống hai bậc tự do Chương 4: Hệ thống nhiều bậc tự do Chương 5: Các hệ thống liên tục Chương 6: Tìm nghiệm của các phương trình cân bằng theo phương pháp giải tích động lực học Chương 7: Vectơ ma trận và Tensơ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001787  Còn  Rỗi          
100001788  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 855