Thư viện Lạc Hồng
Luyện kim loại màu và quý hiếm

Ký hiệu xếp giá
669.1Lu-H
Dewey
669.1
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
332tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 11:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Các quá trình luyện kim loại màu Chương 3: Luyện đồng Chương 4: Luyện thiếc Chương 5: Luyện Chì Chương 6: Luyện kẽm Chương 7: Luyện nhôm Chương 8: Luyện Titan Chương 9: Luyện vàng Chương 10: Luyện kim loại đất hiếm Chương 11: Luyện Vonfram
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001794  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 701