Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ

Ký hiệu xếp giá
003.7He-C
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
216tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 11:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Nhập môn kỹ thuật điều khiển theo chương trình số CNC Phần 2: Tạo hình trên máy công cụ CNC Phần 3: Hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC Phần 4: Kỹ thuật lập trình CNC Phần 5: Một số chuyên đề nâng cao và phụ lục
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001795  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 776