Thư viện Lạc Hồng
Máy công cụ CNC

Ký hiệu xếp giá
003.7CNC
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
133tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Máy phay điều khiển theo chương trình số Phần 2: Máy tiện điều khiển theo chương trình số
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001796  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 637