Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC

Ký hiệu xếp giá
003.7CNC
Dewey
003.7
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
157tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 11:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Điều khiển số Chương 2: Lập trình gia công trên máy NC và CNC Chương 3: Các máy công cụ NC dùng trong công nghiệp Chương 4: Giới thiệu các hệ thống dụng cụ cắt và bộ phân điều khiển thích nghi trên máy công cụ điều khiển số CNC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001797  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1243