Thư viện Lạc Hồng
V-CNC máy phay máy tiện và hướng dẫn sử dụng Omega

Ký hiệu xếp giá
670.285V-CNC
Dewey
670.285
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
0tr ; 28,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 03:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: MÁY PHAY Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Hoạt động của V-CNC Chương 3: Lập trình NC Phần 2: MÁY TIỆN Chương 1: Khái quát về V-CNC Chương 2: Quá trình vận hành của V-CNC Chương 3: Lập trình NC
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001801  Còn  Rỗi          
100001802  Còn  Rỗi          
100001803  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1197