Thư viện Lạc Hồng
Sổ tay và Atlas đồ gá

Ký hiệu xếp giá
671.03Atlas
Dewey
671.03
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
196tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phân loại đồ gá Chương 2: Các chi tiết của đồ gá Chương 3: Định vị bằng chốt tỳ Chương 4: Các cơ cấu kẹp chặt Chương 5: Các cơ cấu : dẫn hướng, so dao và phân độ Chương 6: Tính lực kẹp cấu kẹp Chương 7: Tính toán các sai số Chương 8: Một số cơ cấu định vị và kẹp chặt thông dụng Chương 9: Cơ cấu chép hình trên máy phay Chương 10: Thiết kế đồ gá Chương 11: Hiệu quả kinh tế của đồ gá Chương 12: Đồ gá gia công trên máy tiện Chương 13: Đồ gá gia công trên máy khoan Chương 14: Đồ gá gia công Trên máy phay Chương 15: Đồ gá gia công trên máy doa Chương 16: Đồ gá gia công trên máy mài Chương 17: Đồ gá gia công trên máy chuốt Chương 18: Đồ gá gia công bánh răng Chương 19: Đồ gá kiểm tra Chương 20: Những yêu cầu về kỹ thuật và an toàn của dồ gá
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001804  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 621