Thư viện Lạc Hồng
Gia công cơ khí

Ký hiệu xếp giá
671Gi-K
Dewey
671
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2001
Mô tả
28,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 03:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Điều khiển máy tiện Bài 2: lấy tâm vật gia công Bài 3: Mài dao tiện làm bằng thép gió Bài 4: Tiện trục trơn Bài 5: Tiện trục bậc Bài 6: Tiện trục rãnh Bài 7: Điều khiển máy phay và gá lắp dao phay Bài 8: Gia công khối lập phương Bài 9: gia công rãnh Bài 10: Điều khiển máy mài phẳng Bài 11: Điều khiển máy mài tròn ngoài Bài 12: Gá lắp chi tiết gia công (trên máy mài phẳng) Bài 13: Gá lắp chi tiết gia công (trên máy mài tròn ngoài) Bài 14: Gá lắp đá mài Bài 15: Mài khối lập phương
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001806  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1057