Thư viện Lạc Hồng
Chế độ cắt Gia công cơ khí

Ký hiệu xếp giá
671.53Ch-K
Dewey
671.53
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2001
Mô tả
256tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tiện Chương 2: bào Chương 3: Khoan khoét doa Chương 4: Chuốt Chương 5: Phay Chương 6: Cưa cắt vật liệu Chương 7: Cắt ren trên máy tiện - Máy chuyên dùng Chương 8: Gia công răng trên máy phay - Máy chuyên dùng Chương 9: Mài Chương 10: Thời gian gia công cơ bản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001810  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1403