Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
537.090 4 Ca-D
Dewey
537.090 4
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
291tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/08/2004 04:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thiết lập mô hình trường điện từ Chương 2: Các phương pháp giải tích nghiên cứu trường điện từ Chương 3: Phương pháp mạch từ không gian thay thế Chương 4: Nguyên lý cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn Chương 5: Các phần tử hữu hạn và các hàm gần đúng Chương 6: Các phương pháp số sử dụng trong phương pháp phần tử hữu hạn Chương 7: Cấu trúc hệ thống tự động hoáthiết kế theo phương pháp phần tử hữu hạn Chương 8: Một số chương trình phân tích và thiết kế thiết bị điện từ theo phương pháp phần tử hữu hạn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001825  Còn  Rỗi          
100001826  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 630