Thư viện Lạc Hồng
Mạ điện

Ký hiệu xếp giá
671.734 Ma-D
Dewey
671.734
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
156tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 08:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sự hình thành lớp mạ điện Chương 2: Phân bố chiều dày lớp mạ Chương 3: Tính chất cơ lý của lớp mạ Chương 4: Gia công bề mặt kim loại trước khi mạ Chương 5: Mạ kẽm Chương 6: mạ đồng Chương 7: Mạ Kền Chương 8: Mạ Crom Chương 9: Mạ hóa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001816  Thất lạc            
100001817  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 440