Thư viện Lạc Hồng
Mạ điện T1

Ký hiệu xếp giá
671.734 Ma-D
Dewey
671.734
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
224tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 08:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cơ sở điện hóa học Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản trong chọn lựa, sử dụng lớp mạ điện kim loại Chương 3: Các phương pháp gia công bề mặt vật mạ trước khi mạ điện Chương 4: Một số quy trình kỹ thuật mạ điện kim loại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001819  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 874