Thư viện Lạc Hồng
Bù công suất phản kháng lưới cung cấp và phân phối điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 8Bu-D
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
284tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 09:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lưới điện phân phối và sự tiêu thụ công suất phản kháng Chương 2: Bù công suất phản kháng cho phụ tải Chương 3: Một số phương pháp tính toán bù công suất phản kháng trên lưới phân phối hở Chương 4: Bù công suất phản kháng cho lò hồ quang điện. Các ảnh hưởng của sóng hài lên các thiết bị điện Chương 5: Tính toán bù công suất Phản kháng trên lưới phân phối bằng máy tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001498  Còn  Đang mượn  D01103015  Lương Thanh Dũng  28/09/2005 
100001497  Còn  Rỗi          
100005254  Còn  Rỗi          
100005255  Còn  Rỗi          
100005256  Còn  Rỗi          
100005257  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 599