Thư viện Lạc Hồng
Tính toán Cung cấp và Lựa chọn thiết bị Khí cụ điện

Ký hiệu xếp giá
621.319 Ti-D
Dewey
621.319
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
434tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 09:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái quát về hệ thống cung cấp điện Chương 2: Xác định nhu cầu điện Chương 3: Chọn phương án cung cấp điện Chương 4: Trạm biến áp Chương 5: Tính toán về điện Chương 6: Tính toán ngắn mạch tronh hệ thống cung cấp điện Chương 7: Lựa chọn các phần tử trong hệ thống cung cấp điện Chương 8: Tính toán bằng thực nghiệm ... Chương 9: Tiết kiệm điện nâng cao hệ số công suất của xí nghiệp Chương 10: Khái quát về an toàn trong sử dụng điện ở mạng hạ áp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001843  Còn  Rỗi          
100001844  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1082