Thư viện Lạc Hồng
Kĩ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.3Ki-D
Dewey
621.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 5. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
188tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 10:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Phần II: MÁY ĐIỆN Chương 5: Khái niệm chung về máy điện Chương 6: Máy biến áp Chương 7: Máy điện không đồng bộ Chương 8: Máy điện đồng bộ Chương 9: Máy điện một chiều Phần II : ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN Chương 10: Đo lường điện Chương 11: Khái niệm chung về điều khiển máy điện Chương 12: Các thiết bị và sơ đồ điều khiển máy điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001852  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1355