Thư viện Lạc Hồng
Kĩ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.3Ki-D
Dewey
621.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 7. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
319tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 10:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: MẠCH ĐIỆN Chương 1: NHững khái niệm cơ bản về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình sin Chương 3: Các phương pháp phân tích mạch điện Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Quá trình quá độ trong mạch điện Chương 6: Mạch điện phi tuyến Phần II: MÁY ĐIỆN Chương 7: Khái niệm chung về máy điện Chương 8: Máy biến áp Chương 9: Máy điện không đồng bộ Chương 10: Máy điện đồng bộ Chương 11:Máy điện một chiều Phần III: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN Chương 12: Điện tử công suất Chương 13: Điều khiển máy điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001853  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1488