Thư viện Lạc Hồng
Trang bị điện - Điện tử công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Tr-N
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
431tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 11:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về một hệ thống truyền động điện Chương 2: Động cơ điện và các đặc tính cơ bản của động cơ điện Chương 3: Tính chọn công suất động cơ Chương 4: Các bộ biến đổ Chương 5: Các hệ thống điều chỉnh tốc độ truyền động điện Chương 6: Các phần tử khống chế tự động truyền động điện Chương 7: Điều khiển tự động truyền động điện Chương 8: Truyền động nhiều động cơ Chương 9: An toàn điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001521  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 369