Thư viện Lạc Hồng
Trang bị điện - Điện tử : Máy công nghiệp dùng chung

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Tr-T
Dewey
621.302 8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
200tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Trang bị điện - Điện tử các máy nâng, vận chuyển Phần 2: Trang bị điện - Điện tử lò điện Phần 3: Trang bị điện - Điện tử máy hàn điện Phần 4: Trang bị điện - Điện tử các máy nén, bơm, quạt Phần 5: Trang bị điện - Điện tử máy sợi, dệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001520  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1695