Thư viện Lạc Hồng
Trang bị điện - Điện tử : Máy gia công kim loại

Ký hiệu xếp giá
621.302 8 Tr-T
Dewey
621.302 8
Xuất bản
Tía bản lần 2. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
203tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 11:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ MÁY CẮT KIM LOẠI Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Trang bị điện - Điện tử nhóm máy tiện Chương 3: Trang bị điện - Điện tử máy bào giường Chương 4: Trang bị điện - Điện tử máy doa Chương 5: Trang bị điện - Điện tử máy mài Chương 6: Điều khiển chương trình số máy cắt kim loại Phần 2: TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ MÁY GIA CÔNG BẰNG ÁP LỰC Chương 7: Đại cương về gia công bằng áp lực Chương 8: Trang bị điện - Điện tử máy cán Chương 9: Trang bị điện - Điện tử rèn, dập
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001522  Còn  Rỗi          
100001523  Còn  Rỗi          
100001524  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 538