Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật điện : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
621.3Ky-D
Dewey
621.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
383tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 11:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện Chương 2: Dòng điện hình Sin Chương 3: Các phương pháp giải hình Sin xác lập Chương 4: Mạch điện ba pha Chương 5: Khái niệm chung về máy điện Chương 6: Máy biến áp Chương 7: Máy điện không đồng bộ Chương 8: Máy điện đồng bộ Chương 9: Máy điện một chiều
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001857  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 287