Thư viện Lạc Hồng
Điện công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.3Di-N
Dewey
621.3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
581tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phưong pháp luận Chương 2: Trạm điện phụ phân phối cao thế hạ thế Chương 3: Nối kết với hệ thống cung cấp điện hạ thế Chương 4: Cải tiến hệ số công suất và lọc hài Chương 5: Phân phối trong hệ thống điện hạ thế Chương 6: Bảo vệ khỏi điện giật Chương 7: Bảo vệ mạch điện bằng thiết bị đóng ngắt Chương 8: Các tải và nguồn cung cấp đặc biệt Chương 9: Nhà ở, các cơ sở tương tự và những vị thế đặc biệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001537  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1318