Thư viện Lạc Hồng
Mạng lưới điện : Tính chế độ xác lập của các mạng và hệ thống điện phức tạp

Ký hiệu xếp giá
621.31 Ma-D
Dewey
621.31
Xuất bản
2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
192tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/08/2004 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện Chương 2: Phương pháp giải các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện Chương 3:Tính chế độ xác lập của hệ thống điện Phức tạp Chương 4: Phân tích chế độ làm việc của các đường dây dài
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1563